• Filozofia przedsiębiorstwa

Filozofia przedsiębiorstwa i polityka jakości

Filozofia przedsiębiorstwa i polityka dotycząca jakości Westfälische Drahtindustrie GmbH

Rozwój firmy Westfälische Drahtindustrie GmbH jest wyrazem polityki przedsiębiorstwa, która jest bezpośrednio związana z dążeniem do uzyskania odpowiedniej jakości produktów i całkowitego spełnienia wymagań klientów. Oczekiwania klientów są realizowane w przypadku, gdy jest to sensowne z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

Zadowolenie klienta jest kluczowym elementem filozofii naszego przedsiębiorstwa.
Kierownictwo firmy jest zobowiązane do utrzymania i wzmocnienia tej reputacji i definiuje swoją politykę jakości poprzez system zarządzania jakością. Produkcja, dystrybucja i handel produktami o optymalnej jakości są naszym najwyższym priorytetem, który można utrzymać tylko dzięki świadomości jakości wszystkich pracowników i wspieraniu tej świadomości. Wynika z tego obowiązek i prawo do zapobiegania wszelkim okolicznościom, które podważają jakość naszych produktów.

Kierownictwo firmy wykorzystuje system zarządzania jakością do zdefiniowania swojej polityki jakości; stanowi on odpowiedni opis systemu zapewnienia jakości. Jego stosowanie zapewnia, że czynności prawne, organizacyjne, handlowe i techniczne, które mają wpływ na jakość wykonania, są planowane, kontrolowane i monitorowane oraz, że przestrzegane są środki zarządzania jakością uzgodnione w umowie.

Aby osiągnąć nasze cele jakościowe i biznesowe, stale dążymy do wprowadzania ulepszeń. Ponadto cele jakościowe dla poszczególnych lokalizacji są wywodzone z polityki jakości w regularnych odstępach czasu i są przez nie monitorowane i oceniane.
System zarządzania jakością spełnia wymagania normy ISO 9001 oraz przepisy obowiązujących krajowych zbiorów reguł i przepisów.

W przypadku zakładów PC 3 Eisen- und Kaltstauchdraht (drut żelaznego i formowanego na zimno) w Hamm i PC 10 Iserlohn-Kalthof obowiązują regulacje dotyczące systemu zarządzania jakością zgodne z IATF 16949 oraz przepisy obowiązujących krajowych i międzynarodowych regulaminów i przepisów.

Poprzez niniejszą deklarację kierownictwo zobowiązuje wszystkie zatrudnione osoby do wykonywania swoich czynności zgodnie z opisami systemu zarządzania jakością w celu zapewnienia, iż jakość wszystkich produktów przedsiębiorstwa spełnia wymagania.

Planowanie

Cele jakościowe są ustalane, monitorowane i oceniane przez kierownictwo w porozumieniu z kierownictwem PC w danej lokalizacji, przy włączeniu do tego procesu kierownictwa ds. jakości oraz obszarów produkcyjnych lub lokalizacji zakładów wykonujących produkcję.

Styczeń 2020 r. | Westfälische Drahtindustrie GmbH

 

Jak możemy Ci pomóc?

Oczywiście chętnie pomożemy Tobie osobiście.
Można się z nami skontaktować od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00.