• Zarządzanie jakością

 Strona główna ►Zarządzanie jakością

Jakość

Westfälische Drahtindustrie GmbH uznaje certyfikat ISO 9001 za podstawę zarządzania jakością.  

Osiem zasad zarządzania jakością WDI:

1. Zadowolenie klienta
2. Kierowanie
3. Zaangażowanie ludzi
4. Podejście ukierunkowane na proces
5. Podejście do zarządzania ukierunkowane na system
6. Ciągłe doskonalenie
7. Podejście do podejmowania decyzji oparte na faktach
8. Relacje z dostawcami przynoszące obopólne korzyści Filozofia przedsiębiorstwa i polityka jakości

Rozwój Westfälische Drahtindustrie GmbH jest wyrazem polityki przedsiębiorstwa, która jest bezpośrednio związana z dążeniem do osiągnięcia odpowiedniej jakości produktu i całkowitego spełnienia wymagań klienta.

Kierownictwo firmy jest zobowiązane do utrzymania i wzmocnienia tej reputacji i definiuje swoją politykę jakości poprzez system zarządzania jakością.

Download (copy 8)

[Translate to Polnisch:]

Unternehmensphilosophie und Qualitätspolitik


Kodeks postępowania i etyki dla partnerów biznesowych WDI

Westfälische Drahtindustrie GmbH oznacza innowacyjność, odpowiedzialność, uczciwość i ukierunkowanie na klienta - wartości, które określają nasze zachowanie jako przedsiębiorstwa.

Przestrzeganie tych wartości jest podstawą relacji biznesowych, które są nienaganne pod względem moralnym.

Download (copy 9)

[Translate to Polnisch:]

Verhaltens- und Ethikkodex für Geschäftspartner der WDI


Zrównoważony rozwój - integralna część polityki przedsiębiorstwa WDI

Ostrożne korzystanie z zasobów ma długą tradycję w WDI, na długo przed tym, gdy termin „zrównoważony rozwój" stał się częścią potocznego języka.

Polityka przedsiębiorstwa WDI postrzega odpowiedzialne korzystanie z zasobów nie tylko jako kwestię ekonomiczną, która jest oczywista, ale także bierze pod uwagę znaczenie przedsiębiorstwa i jej działań na rzecz środowiska, pracowników, dostawców i społeczeństwa.


Zasady polityki energetycznej

Westfälische Drahtindustrie GmbH (WDI) postawiła sobie za cel oszczędne i zrównoważone korzystanie z energii.
W związku z tym WDI dąży do ciągłej poprawy efektywności energetycznej w firmie w celu ochrony zasobów naturalnych i zwiększenia własnej konkurencyjności.

Aby osiągnąć te cele, system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001 jest wprowadzany i stale rozwijany w całej firmie.

Download (copy 11)

[Translate to Polnisch:]

Energiepolitische Grundsätze


System zarządzania energią (EnMS)

Uchwała kierownictwa

W dniu 09.08.2012 r. kierownictwo Westfälische Drahtindustrie GmbH podjęło uchwałę o wprowadzeniu systemu zarządzania energią (EnMS) zgodnie z normą DIN EN ISO 50001:2012 w zakładach WDI w Hamm i Rothenburgu.

Download (copy 12)

[Translate to Polnisch:]

Energie-Management-System (EnMS)


Deklaracja zgodności

Niniejszym potwierdzamy, że nasze produkty są zgodne z następującymi ustawami, dyrektywami i rozporządzeniami:

REACHRozporządzenie (WE) nr 1907/2006
RoHSDyrektywa 2011/65/UE
Dyrektywa w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacjiDyrektywa 2000/53/WE
Rozporządzenie dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznychRozporządzenie (UE) 2019/1021
TSCAToxic Substances Control Act (USA)
California Proposition 65Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (USA)

Download (copy 13)

[Translate to Polnisch:]

Konformitätserklärung


Numery SCIP

WDI pracuje już intensywnie nad następującymi tematami tematy:

  • Artykuł 9 ust. 1 lit. i) oraz art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów (dyrektywa ramowa UE w sprawie odpadów)
  • § 16f niemieckiej ustawy o ochronie przed substancjami niebezpiecznymi (ustawa o chemikaliach, niem.: ChemG)
  • „Database SCIP - Substances of Concern In articles as such or in complex objects(Products)", w skrócie baza danych SCIP.

Stanowisko do pobrania

Download (copy 14)

[Translate to Polnisch:]

Stellungnahme SCIP-Nummern


Jak możemy Ci pomóc?

Oczywiście chętnie pomożemy Tobie osobiście.
Można się z nami skontaktować od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00.

Osoby kontaktowe ds. jakości

Stephan Gottschalk | Pełnomocnik do spraw zarządzania jakością i techniczne wsparcie klienta |

Zakład w Hamm

+49 2381 276 235

Andrees Kuhlmann | Pełnomocnik ds. zarządzania jakością i obsługa techniczna klienta |

Hamm • Schwerte • Zweibrücken

+49 2381 276 469

Dr. Benjamin Glettner | Pełnomocnik ds. zarządzania jakością technologii spawania |

Zakład w Hamm

+49 2381 276 455

Thorsten Welski | Osoba odpowiedzialna za zarządzanie jakością drutu formowanego na zimno |

Zakład w Iserlohn

+49 2371 94 92 10

Andreas Zink | Uzgodnienie dotycząca zarządzania jakością drutu płaskiego i kształtowego |

Zakład w Brotterode

+49 36840 414 17

Dirk Johann | Uzgodnienie dotycząca zarządzania jakością stali do zbrojenia betonu |

Zakład w Hamm

+49 2381 276 286

Robin Ecke | Pełnomocnik ds. zarządzania jakością technologii spawania |

Zakład w Rothenburgu

+49 170 45 25 341

Christian Zengerling | Pełnomocnik ds. zarządzania jakością drutu stalowego |

Zakład w Rothenburgu

+49 34691 41 373

Olaf Rost | Uzgodnienie dotycząca zarządzania jakością lin o wysokiej wydajności |

Python Dortmund

+49 231 859 82 23

Andreas Beth | Uzgodnienie dotycząca zarządzania jakością linek linii napowietrznych |

Zakład w Berlinie

+49 152 345 461 62