• Nasze przedsiębiorstwo

  Strona główna ► Przedsiębiorstwo

Westfälische Drahtindustrie GmbH

Westfälische Drahtindustrie GmbH z siedzibą w Hamm jest największym niekorporacyjnym producentem drutu w Europie.

Od ponad 160 lat WDI produkuje druty i gotowe produkty w 15 lokalizacjach w Niemczech, zatrudniając około 1300 pracowników w następujących obszarach biznesowych:
Drut wysokiej jakości | Pręty stalowe o gładkiej, jasnej powierzchni | Stal konstrukcyjna | Wysokowydajne liny | Stal do zbrojenia betonu | Technologia spawania | Linki linii napowietrznych | Pleciona siatka ogrodzeniowa

Nasze produkty są sprzedawane na potrzeby około 150 000 zastosowań i celów ich użycia na całym świecie.
Ogromna różnorodność produkowanych wyrobów z drutu spełnia wymagania klientów. Zakres zastosowań drutów wysokiej jakości jest tak szeroki, że w tym miejscu można wymienić tylko kilka przykładów.

Najważniejszymi rynkami zbytu dla produktów z drutu WDI jest branża drutów i prętów stalowych o gładkiej, jasnej powierzchni dla budowy maszyn, drutów dla przemysłu budowlanego, drutów i prętów stalowych o gładkiej, jasnej powierzchni dla sektora motoryzacyjnego oraz splotek drutu do linek linii napowietrznych dla przemysłu energetycznego.

 

Główny zakład w Hamm / w Westfalii

Zakład w Rothenburgu /nad Soławą (Saale)


Film wizerunkowy

W dzisiejszym wysoce wyspecjalizowanym świecie wyroby z drutu są istotną częścią postępu technicznego. Mają one podstawowe znaczenie w czasach globalnych sieci i globalnego handlu.

Zapierająca dech w piersiach architektura, monstrualne maszyny, niezawodne zasilanie w energię elektryczną, przemysł motoryzacyjny i lotów kosmicznych, łączenie technologii spawania, wytwarzanie energii ze źródeł kopalnych oraz badania i rozwój nowych chemikaliów i produktów medycznych nie byłyby ani możliwe, ani też nie funkcjonowały by bez zastosowania drutu.

Specjalistyczne produkty z drutu są wykorzystywane w przemyśle meblarskim i przemysłem okuć, do produkcji drutu ze stali sprężynowej i drutu sprężynowego tapicerskiego do materacy i mebli do siedzenia, przez producentów sprzętu sportowego oraz w przemyśle artykułów gospodarstwa domowego.

Świadczy to o tym, że zakres zastosowań drutu jest niemal niewyczerpany i w przyszłości nadal będzie stanowił element integrujący postęp techniczny naszego świata.

 Filozofia przedsiębiorstwa i polityka jakości

Filozofia przedsiębiorstwa i polityka dotycząca jakości Westfälische Drahtindustrie GmbH

Rozwój firmy Westfälische Drahtindustrie GmbH jest wyrazem polityki przedsiębiorstwa, która jest bezpośrednio związana z dążeniem do uzyskania odpowiedniej jakości produktów i całkowitego spełnienia wymagań klientów. Oczekiwania klientów są realizowane w przypadku, gdy jest to sensowne z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

Zadowolenie klienta jest kluczowym elementem filozofii naszego przedsiębiorstwa.
Kierownictwo firmy jest zobowiązane do utrzymania i wzmocnienia tej reputacji i definiuje swoją politykę jakości poprzez system zarządzania jakością. Produkcja, dystrybucja i handel produktami o optymalnej jakości są naszym najwyższym priorytetem, który można utrzymać tylko dzięki świadomości jakości wszystkich pracowników i wspieraniu tej świadomości. Wynika z tego obowiązek i prawo do zapobiegania wszelkim okolicznościom, które podważają jakość naszych produktów.

Kierownictwo firmy wykorzystuje system zarządzania jakością do zdefiniowania swojej polityki jakości; stanowi on odpowiedni opis systemu zapewnienia jakości. Jego stosowanie zapewnia, że czynności prawne, organizacyjne, handlowe i techniczne, które mają wpływ na jakość wykonania, są planowane, kontrolowane i monitorowane oraz, że przestrzegane są środki zarządzania jakością uzgodnione w umowie.

Aby osiągnąć nasze cele jakościowe i biznesowe, stale dążymy do wprowadzania ulepszeń. Ponadto cele jakościowe dla poszczególnych lokalizacji są wywodzone z polityki jakości w regularnych odstępach czasu i są przez nie monitorowane i oceniane.
System zarządzania jakością spełnia wymagania normy ISO 9001 oraz przepisy obowiązujących krajowych zbiorów reguł i przepisów.

W przypadku zakładów PC 3 Eisen- und Kaltstauchdraht (drut żelaznego i formowanego na zimno) w Hamm i PC 10 Iserlohn-Kalthof obowiązują regulacje dotyczące systemu zarządzania jakością zgodne z IATF 16949 oraz przepisy obowiązujących krajowych i międzynarodowych regulaminów i przepisów.

Poprzez niniejszą deklarację kierownictwo zobowiązuje wszystkie zatrudnione osoby do wykonywania swoich czynności zgodnie z opisami systemu zarządzania jakością w celu zapewnienia, iż jakość wszystkich produktów przedsiębiorstwa spełnia wymagania.

Planowanie

Cele jakościowe są ustalane, monitorowane i oceniane przez kierownictwo w porozumieniu z kierownictwem PC w danej lokalizacji, przy włączeniu do tego procesu kierownictwa ds. jakości oraz obszarów produkcyjnych lub lokalizacji zakładów wykonujących produkcję.

Styczeń 2020 r. | Westfälische Drahtindustrie GmbH

 


Od 1856 do dnia dzisiejszego - Historia WDI


Trzy litery jako symbol drutu

Firma Westfälische Drahtindustrie została założona w 1856 r. i stała się spółką akcyjną w 1872 r., bez obowiązku umieszczania przyrostka "AG” (SA) w nazwie firmy; przywilej, który pozostał na stałe. Z krótką przerwą nazwa firmy "WDI" była symbolem lokalizacji produkcji drutu w Hamm w Westfalii wyrażonym w literach - przez okres ponad 160 lat.

1797

W czasie powstawania przemysłu drucianego w Hamm bracia Wilhelm i Johann-Caspar Hobrecker (synowie rodziny hutników z Sauerland) przejmują firmę swojego ojca - kuźnię - zlokalizowaną przy północnej bramie Hamm. Produkują one między innymi szprychy rowerowe i łańcuchy rolnicze.
Nazwisko Hobrecker stało się integralną częścią rozwoju przemysłu drucianego w Hamm. Historia rodziny sięga 1313 roku - nazwa pochodzi od "Hobräck" - samotnego gospodarstwa na „Ugór na wysokości" (w Dahl koło Alteny).

1820

Koncesja na założenie walcowni żelaza w miejscu i na zboczu dawnego tartaku w Nordenthor w Hamm" , przyznana przez Królewski Rząd Pruski w Arnsbergu, umożliwia obecnie przemysłową produkcję drutów ciągnionych do dalszego przetwarzania, np. na druty wiążące i gwoździe, z wykorzystaniem energii wodnej rzeki Lippe; istnieje również walcownia do produkcji blachy, co skutkuje produkcją m. in. rur piecowych i kotłów.

Nazwa firmy brzmiała początkowo „Gebrüder Hobrecker", później została zmieniona na „Wilhelm Hobrecker". Powiązania z firmą Krupp zostały nawiązane już w tym czasie (ze względu na dostawy materiału pierwotnego), o czym świadczy wymiana listów z lat 1821/22 „z panem Kropem w Essen" (nieco później także z panem Kroupem).
Friedrich Krupp odwiedził swojego kuzyna D. Schmitza w Hamm, a także odwiedził fabryki Hobrecker Bros. i powiedział, że w każdej chwili może zostać poproszony o radę.

Carl Hobrecker, syn założyciela Wilhelma Hobreckera, był zaznajomiony z innowacjami technicznymi ze względu na swoją podróż po Anglii.
Dostrzegł potrzebę industrializacji, odłączył się od firmy macierzystej w 1854 roku i połączył siły z fabrykantami Hermannem i Juliusem Witte oraz Hermannem Herbersem z Iserlohn.

 

 

Od tego momentu zaczyna się prawdziwa historia westfalskiego przemysłu drucianego.

1856

W tym roku zostaje założona kolejna fabryka drutu, firmy: Hobrecker, Witte & Herbers
Znajduje się ona na ogromnym terenie (60 000 metrów kwadratowych) w pobliżu kolei Kolonii i Minden („Köln-Mindener-Eisenbahn”) i ważnego połączenia drogowego z Unną i Dortmundem. Do produkcji drutu walcowanego i drutu ciągnionego wykorzystywana jest tu (po raz pierwszy w Europie w walcowni drutu) siła pary wodnej.

1865

Od 1865 r. główny zakład nosi nazwę „Eduard Hobrecker", od nazwiska ówczesnego właściciela Eduarda Hobreckera (1842-1872). Jego brat Otto został jego następcą i przeniósł firmę dalej na północ, do tak zwanej „Hammer Hütte". Zastępuje energię wodną z rzeki Lippe silnikami parowymi, a zakład zostaje połączony z linią kolejową.

1872

Na walnym zgromadzeniu w sali „Gasthof zum Grafen von der Mark" podjęto decyzję o zmianie nazwy fabryki drutu na „Aktiengesellschaft Westphälischer Draht-Industrie-Verein" (Spółka Akcyjna Westfalskiego Stowarzyszenia Przemysłu Drucianego) , a spółka została wpisana do rejestru handlowego dnia 15 grudnia. Nowa Spółka Akcyjna (AG) przejmuje obiekty fabryczne, maszyny i załogę firmy „Hobrecker, Witte & Herbers". W wyniku tego powstał "...największy na świecie zakład produkujący drut walcowy, drut ciągniony i gwoździe z drutu..." , jak donosi Berlińska Spółka Handlowa ( Berliner Handels-Gesellschaft) Gazecie Kolońskiej (Kölnische Zeitung). Synowie Carla Hobreckera, Hermann i Stephan, zostali pierwszymi dyrektorami nowej spółki akcyjnej.


Wiele lat później, które obfitowały w wiele wydarzeń...


1972

W wyniku zmiany właściciela powstaje Spółka Z ograniczoną odpowiedzialnością Zrzeszonego Przemysłu Drucianego (Vereinigte Drahtindustrie GmbH) (początkowo VDI, od 1974 r. VDG). Fuzja WDI z Klöckner-Drahtindustrie (KDI) w Düsseldorfie - z zakładami w Düsseldorfie, Ründeroth, Kehl i Göppingen - było wynikiem strategicznych decyzji koncernu, zgodnie z którymi przetwarzanie drutu walcowanego produkowanego w hucie miało priorytetowe znaczenie.

1978

Po rezygnacji z produkcji drutu walcowego, Krupp odszedł z WDI i przeniósł swoje udziały do Klöckner-Werke AG, dzięki czemu w 1978 roku WDI stało się spółką Koncernu Klöckner działającą pod nazwą Klöckner Draht GmbH. Rozwój firmy na obrzeżach grupy stalowej Klöckner nie był do końca korzystny, a problemy finansowe w Klöckner-Werke AG doprowadziły do różnych planów sprzedaży firmy, np. częściowej sprzedaży dużych obszarów fabrycznych firmie LEG pod budowę centrum handlowego, fuzji z Thyssen Draht lub sprzedaży firmie Voestalpine.

1987

Na szczęście plany te nie powiodły się, co zaowocowało niezwykłym układem, a mianowicie sprzedażą Klöckner Draht, po 1/3 udziałów panu Grosse, doktorowi Weilandowi i panu Pampusowi w 1987 roku.Chociaż istniały przyjazne relacje gospodarcze z Hamburger Stahlwerke za pośrednictwem pana Grosse i dr Weilanda, decydującym było to, iż w czasie, kiedy Werner Pampus dołączył jako wspólnik i prezes spółki, firma mogła być prowadzona jako przedsiębiorstwo niekorporacyjne zgodnie z zasadami ukierunkowanymi na firmy średniej wielkości ponownie pod starą nazwą budzącą szacunek: Westfälische Drahtindustrie GmbH (WDI).

Pod kierownictwem Wernera Pampusa, WDI stała się największym niekorporacyjnym producentem drutu w Europie.


2009

Katja Pampus przejmuje kierownictwo firmy.

Wykształcona kupiec w branży przemysłowej pochodzi z westfalskiej rodziny przedsiębiorców i jest drugim pokoleniem po swoim ojcu Wernerze Pampusie, które z powodzeniem zarządza największym niekorporacyjnym producentem drutu o wysokiej jakości w Europie. Jest wspólniczką pełniącą rolę prezesa spółki od 2009 roku i zarządza WDI wraz z 15 lokalizacjami i prawie 1300 pracownikami .

Jest zaangażowana w zachowanie jedności europejskiej i jest aktywnym członkiem VDU - Stowarzyszenia Niemieckich Przedsiębiorczyń. Od 2019 r. jest również członkiem zarządu Federalnego Zrzeszenia Gospodarki Przedsiębiorstw Średniej Wielkości - Zrzeszenia Niemieckich Przedsiębiorstw stowarzyszenie zarejestrowane (Bundesverband mittelständische Wirtschaft - Unternehmerverband Deutschlands e. V.) (BVMW).

 

Jak możemy Ci pomóc?

Oczywiście chętnie pomożemy Tobie osobiście.
Można się z nami skontaktować od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00.